G Darius Ver.2

Platforms: Arcade

Genres

Main Genre:
Action
Perspective:
3rd-Person , Side View
Gameplay Style:
Shooter
Setting:
Sci-Fi / Futuristic
Visual Presentation:
Scrolling (Horizontal or Vertical)

Credits

Platform: Arcade
Project G Darius Staff
Producer: Naomitsu Abe
Director: Naomitsu Abe, Makoto Osaka, Akira Ohtsuki, Makoto Fujita
Character Graphics: Makoto Fujita, Toru Kawaishi, Kenichi Morita, Hiroshi Hasegawa, Toshihiro Fukui, Ryosuke Hayase, Atsushi Horimizu, Yatta Ushiroda, Kentaro Matsumura
Program: Akira Ohtsuki, Nobuyuki Hayashi, Katsuyuki Fujita, Takafumi Fujimoto, Hirohisa Matsumura, Hiroyuki Maruyama, Hikaru Taniguchi, Yasutaka Hayashi, Shunsuke Ono, Masakazu Takeda, Harumi Kasuga, Hirotaka Fukakawa, Koji Kato, Hitoshi Kozuka
Music: Hisayoshi Ogura (Zuntata)
Sound Effects: Yukiharu Urita (Zuntata)
Hardware: Katsumi Kaneoka
Design Works: Toshiyuki Takenami, Naoto Hashizume
Quality Warranty: Nobuhiro Koyama, Eiji Kawabata, Makoto Obonai
Special Thanks: Masami Kikuchi, Hisakazu Kato, Takao Yoshiba, Kazushi Okamoto, Tatsuo Nakamura, Tomohisa Yamashita, Hiroshi Aoki, Yasunobu Kosokabe, Shinichi Arai, Seizou Matsutaka, Masanori Kagawa, Masaki Ogata, Yoshihisa Nagata, Yoshio Imamura, Yuji Iwasaki, Seiji Kawakami, Keppel Maekawa, Junko Taguchi, Yuji Koga, Kazuhiko Azuma, Takeshi Nakatani, Kazuyori Masumoto, Eiji Maruyama, Kiyoshi Watanabe, Katsuji Yamada, Shigenobu Shimizu, Satoshi Shintaku, Fumihiko Shimizu, Kazuhiro Ikeda, Kazuo Nakagawa, Takahiko Koike, Keiichi Kouno, Sugura Kawashima, Makoto Kaneko, Keiji Ito, Grant Lane Freeks, Siroh Yasuda, Kazuhiro Kawabata, Jun Nishiyama, Tomohiko Iguchi, Takahiro Inoue, Toyohiro Tsurumi (GM2), Takumi Toyoda, Sasuke Yokouchi, Yoichiro Kugimiya (TG Pub), Naoto Yagishita (Zuntata), Yasuhisa Watanabe (Zuntata), Katsuhisa Ishikawa (Zuntata), Munehiro Nakanishi (Zuntata), Tatsunoko Production, All TG Staff
Presented by: Taito

Marketing

Product catalogs, magazines, flyers, or other documentation G Darius Ver.2 has appeared in.
*Note: If you are unable to see any images in this section, you may have an ad blocker installed that is blocking the thumbnails and/or images.
Arcade Flyers

Related Games