Darius Twin

Platforms: Super NES

Genres

Main Genre:
Action
Perspective:
Side View
Gameplay Style:
Shooter
Setting:
Sci-Fi / Futuristic
Visual Presentation:
Scrolling (Horizontal or Vertical)

Credits

Platform: Super NES
Executive Producer: Takao Ueno
Producers: Tomohiro Nishikado, Shōji Takahashi
Programming: Yasutaka Minami, Mituo Ogura, Junichiro Noguchi
Character Design: Keisuke Miyanaga, Toru Kawaishi, Shin Saitō, Yoshihiro Wakita
Sound Editing: Norihiro Furukawa (Wiz. Master [Zuntata]), Kazuyuki Onui (Zuntata)
Sound Software: Nao. Neko
Game Testing: Kiyoshi Bandō, Y. Nakamura
Technical Advisers: Yuji Koga, Haruo Suzuki
Special Thanks to: Akira Fujita, Yasutaka Ougou, Takayuki Shinma, Daigoro
Game Design and Directed by: Kouji Yamazaki

Related Games