Elevator Action II

Platforms: Arcade

Also Known As

Genres

Main Genre:
Action
Perspective:
Side View
Gameplay Style:
Platform
Visual Presentation:
Scrolling (Horizontal or Vertical)

Credits

Platform: Arcade
Game Design: Yosuke Tsuda, Koji Terada (K.Terada))
Programming: TKHC.03, Yasuo Tsumori (Iromust), Nob, Yoshihiro Mori (Y.Mori)
Programming Support: Masaki Yagi (Komochi Yagi), Akira Kurabayashi (A.Kurabayashi)
Character Design: Masami Kikuchi (M.Kikuchi), Makoto Fujita (M.Fujita), Takao Yoshiba (T.Yoshiba), Toru Kawaishi (T.Kawaishi), Kentaro Matsumura (Baw Baw), Yuko Kajihara (Y.Kajihara), Miwa Kamiya (M.Kamiya), TRD, TSD, Yukiwo Ishikawa (Y.Ishikawa), V.A.P
BGM Compose: Yasuhisa Watanabe (Yack. -Zuntata-)
Sound Effect: Katsuhisa Ishikawa (Babi), Munehiro Nakanishi (Nakanishi), Yoshikazu Kamata (Kamaty), By -Zuntata-
Design: Toshiyuki Takenami (T.Takenami)
Location Test: Mitsuru Fukumoto (M.Fukumoto), Naoto Omura (N.Omura), Ryuichi Matsuse (R.Matsuse), Piratsuka, Takahiko Koike (T.Koike), Pasona, Alpha Star
Special Thanks: Hisao Shimizu (H.Shimizu), Ichiro Fujisue (I.Fujisue), Hidehiro Fujiwara (H.Fujiwara), Hisakazu Kato (H.Kato), Naomitsu Abe (N.Abe), Masatoshi Tsuneoka (M.Tsuneoka), Tatsuya Ushiroda (T.Ushiroda), Takumi Toyoda (T.Toyoda), Yutaka Nagayama (Y. Nagayama), Eichan
Q.C.Section: Osaka Lab., and Many Other People...
Executive Producer: Koichi Nakamura
Produced by: Taito

Related Games