Bubble Memories: The Story of Bubble Bobble III

Platforms: Arcade

Genres

Main Genre:
Action
Perspective:
3rd-Person/Platform , Side View
Visual Presentation:
Fixed / Flip Screen

Credits

Platform: Arcade
Game Design: Takahiro Fujito
Software Design: Harumi Kasuga, Takafumi Kaneko
Character Design: Uoosy Marler, Akiyoshi Takada (Aki), Mari Fukusaki (Mari Chan), Miwa Kamiya
Map Design: Takaaki Furukawa (Taka.Furukawa), Makoto Fujita (FJT)
Sound Creator (Music): Yasuko Yamada (Yasuko [Zuntata])
Sound Creator (S.E.): Katsuhisa Ishikawa (Babi [Zuntata])
Design Works: Kumi Mizobe, Jun Iwata
Hardware Design: Takashi Kinugasa, Katsumi Kaneoka, Tomio Takeda, Kazuhiko Bando
Special Thanks: Hidehiro Fujiwara, Seiji Kawakami, Seiichi Nakakuki, Yuji Iwasaki, Takumi Toyoda, Takashi Yokouchi, Toru Kawaishi, Tetsuya Kawaishi, Krb, Nob, Yasunobu Kosokabe, Makoto Osaka, Takuro Saito, Seizou Matsutaka, Tomohiro Nishikado, Hisao Shimizu, Yoshihisa Nagata, All Taito TG Staff
Presented by: Taito

Related Games

Bubble Bobble & Rainbow Islands Series