Arabian Magic

Platforms: Arcade

Genres

Main Genre:
Action
Sub-Genre:
Fighting
Perspective:
Side View
Visual Presentation:
Scrolling (Horizontal or Vertical)

Credits

Platform: Arcade
Producer: Yukio Abe (Y. Abe), Kazutomo Ishida (K. Ishida)
Director: Yukio Abe (Y. Abe)
Software: Kazutomo Ishida (K. Ishida), Kusago Nagahara (K. Nagahara), Kosuke Usami (K. Usami), Hiroshi Aoki (Zippy Aoki), Masashi Tsuzura (M. Tsuzura)
Music & Sound: Norihiro Furukawa (Nakayama Joutouhei), Naoto Yagishita (N. Yagishita), and Zuntata
Hardware: Katsumi Kaneoka (K. Kaneoka), Syuji Kubota (S. Kubota)
Art Director: Nobuhiro Hiramatsu (N. Hiramatsu)
Character Designer: Nobuhiro Hiramatsu (N. Hiramatsu), Hiroyo Kujirai (H. Kujirai), Yuuji Sakamoto (Sakabon), Yukio Abe (Y. Abe), Takeshi Kobori (Marutake), M. Maekawa (M. Maekawa), Takayuki Isobe (Waka), and Peacock, V.A.P
Special Thanks: Yoshihisa Nagata (Y. Nagata), Seiji Kawakami (S. Kawakami), Youzou Koma (Y. Koma), Yuji Iwasaki (Y. Iwasaki), Akira Ōtsuki (A. Ohtsuki), Shinji Soyano (S. Soyano), Tatsuo Nakamura (T. Nakamura), Hikaru Taniguchi (H. Taniguchi), Koji Tsunekiyo (K. Tsunekiyo), Takashi Kurosawa (T. Kurosawa), Takashi Ishii (T. Ishii), Masao Kashino (M. Kashino), G. Higuchi (G. Higuchi), Toshiaki Matsumoto (T. Matsumoto), Atsushi Taniguchi (A. Taniguchi), Ryuji Tominaga (R. Tominaga), Hideyuki Kato (H. Kato), M. Fukushima (M. Fukushima), Hiroto Niizato (H. Niizato), Shinjiro Sugitani (S. Sugitani), Tomohisa Yamashita (T. Yamashita), Hiromi Mikami (H. Mikami), Shin Tanaka (S. Tanaka), Yasutaka Hayashi (Y. Hayashi), Tamco, Ebina Factory, Kumagaya Lab.