Yamaha FB-01 FM Sound Generator Photo

Hardware / Technical Specs: Yamaha FB-01 FM Sound Generator
Yamaha FB-01 FM Sound Generator Photo: Yamaha FB-01 FM Sound Generator Box Front
Yamaha FB-01 FM Sound Generator Box Front