Congo Bongo

Marketing and Promotional Materials

Advertisement for: Congo Bongo
Congo Bongo Advertisement: December 1984 magazine ad
December 1984 magazine ad