Contra

Platforms: Arcade, NES / Famicom

Genres

Credits

Platform: NES / Famicom
Programmers: Shigeharu Umezaki, Satoshi Kishiwada, Kouki Yamashita, T. Danjyo, Mitsuaki Ogawa
Graphic Designers: T. Ueyama, Setsu Muraki, M. Fujiwara, T. Nishikawa, C. Ozawa
Sound Creators: Hidenori Maezawa, Kiyohiro Sada
Special Thanks to: Kenji Shimoide, Naoki Satō, AC Contra Team
Directed by: Shigeharu Umezaki, Shinji Kitamoto
Cover Artwork (US version) by: Bob Wakelin

Related Games